Polityka prywatności

1. Administratorem Danych jest SOWELO Małgorzata Maik z siedzibą w Wilkowicach, ul. Prosta 30, 43-365 Wilkowice, NIP: 8650008358, z dodatkowym miejscem prowadzenia działalności w Krynicy-Zdrój (33-380) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 257B pod nazwą Dom z Bali.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: rezerwacje@domzbali.com

2. Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. prowadzenie i modyfikowanie naszej strony internetowej, udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania, przyjmowanie rezerwacji, kontakt związany z obsługą rezerwacji i pobytem w Domu z Bali w Krynicy- Zdroju.
W szczególności przetwarzamy Twoje dane:
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi krótkotrwałego pobytu (w tym m. in. realizacji rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie korzystania ze strony www. , dokonywania zapytania rezerwacyjnego czy też rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową, podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w niektórych przypadkach dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, obejmującego marketing bezpośredni swoich usług oraz dążenie do poprawy komfortu pobytu w Domu z Bali, co znajduje m.in. wyraz w ankietach badających pozom satysfakcji lub prośbach o zamieszczenie opinii o pobycie;
c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz klienta fakturą VAT) . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie z Tobą umowy, jak również wystawienia faktury VAT. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie ujętym w Polityce prywatności.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje lub podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

5. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych, w tym serwisie lub poczty e’mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Natomiast w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.

Close Menu